Home

KERSTIVAL 2021 GAAT NIET DOOR
Statement van organisatie:

Helaas zijn we allemaal de laatste weken geconfronteerd met een nieuwe opleving van het coronavirus. Deze heeft geleid tot een nieuw pakket aan maatregelen, waar ook het Kerstival rekening mee moest gaan houden.

Als organisatie hebben wij besloten dat binnen deze maatregelen het niet mogelijk is om het evenement zoals we het jullie wilden laten beleven, door te laten gaan. Het Kerstival is een unieke combinatie tussen een markt en een bierfestival, en alleen de laatste zou door mogen gaan tot 18:00, met minder publiek.

Daarnaast is er teveel onduidelijk over de lengte van de huidige lockdown en welke maatregelen er nog gaan volgen. Gezien het korte tijdspad richting het Kerstival, hebben we besloten volgend jaar weer een nieuwe poging te wagen.

Iedereen, bedankt voor het enorme enthousiasme en tot volgend jaar!